Så hanterer jag personuppgifter

Så hanterar jag personuppgifter


När du handlar böcker eller beställer en tjänst (till exempel en lektörsläsning) blir du kund hos Stina Jonsson och Norddalen förlag. Jag sparar de kontaktuppgifter som du själv har lämnat och information om din beställning.


Personuppgifterna används för orderhantering, fakturering och marknadsföring av Stina Jonsson och Norddalen förlags produkter och tjänster. Det är också ett sätt att kunna hitta just ditt manus om du återkommer med frågor.


Jag använder främst e-post i min kommunikation med dig som kund. När du kontaktar mig genom att använda kontaktformuläret har du möjlighet att tacka nej till nyhetsbrev. Väljer du att aktivt tacka ja samtycker du till att få nyhetsbrev från mig. E-postadresser säljs eller lämnas aldrig vidare till tredje part.


Dina uppgifter kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde, dvs en mejlleverantör. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för. Personuppgifter lämnas inte ut till tredje part.


Jag behåller dina uppgifter så länge du är kund samt under den tid det kan anses vara rimligt baserat på de regler som finns definierade inom ramen för lagstiftningen. Som kund har du rätt att utan kostnad återkalla samtycke eller begära radering, eller begära rättelse av felaktiga uppgifter. Den som är ansvarig för dina personuppgifter är jag, Stina Jonsson. Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig genom att kontakta mig.

Copyright © All Rights Reserved